top of page

De TMA Methode is het instrument voor talentmanagement. Het ondersteunt jouw talentmanagement met het in kaart brengen van talenten, drijfveren en ontwikkelpotentieel. 
 

De Talenten Motivatie Analyse is een online talentenanalyse die inzicht geeft in de eigen talenten en valkuilen. Dit is essentieel voor het hanteren en uitdragen van het gewenste gedrag. De deelnemer wordt zich hierdoor bewust van het eigen gedrag en staat stil bij waar hij of zij zichzelf wil en kan verbeteren. 

Unieke combinatie

Juist dit inzicht in de verschillende persoonlijkheden en talenten maakt de keuze voor iemands gedrag in bepaalde situaties duidelijker. Waarom handelt de ene persoon op deze wijze en de ander totaal anders? Er wordt eveneens inzicht verschaft in de ontwikkelbaarheid van dit gedrag, dit kan voor het dagelijks management een indicatie zijn waar men een medewerker meer ondersteuning zou kunnen bieden of waar zijn of haar afbreukrisico ligt. Daarnaast kunnen de deelnemers met hun eigen TMA rapportage in de hand gericht werken aan persoonlijke ontwikkelpunten en/of deze bespreken met hun eigen leidinggevende. Hierdoor is het niet iets eenmaligs maar wordt de verworven kennis verankerd in het interne proces.

Achtergrond TMA methode

De TMA Methode kan worden ingezet voor diverse doeleinden zoals; selectie, beroepskeuze, opleiding, loopbaanontwikkeling, re-integratie, beoordeling, teambuilding en coaching.
Met deze methode ben je snel in staat persoonlijkheid en gedrag van coachees, trainees, medewerkers en sollicitanten in kaart te brengen. De TMA methode is gebaseerd op bekende psychologische theorieën zoals de Big Five persoonlijkheidstheorie.

Bekijk via deze link de drijfveren en talenten die met de TMA analyse in kaart worden gebracht.

new_TMA_Talenten_DNA.jpg

Talentenanalyse

comp match_edited.jpg

Competentiematch

360 fb.JPG

360° feedback

baia 3.JPG

Beroep, Interesse en Activiteiten

Capaciteitenanalyses Paul van der Voorbeeld 2016-2.jpg

Capaciteitenanalyse

Hoe werkt het?
De analyse kan online gemaakt worden op elke willekeurige locatie (werkplek van deelnemers of thuis) mits er een PC en internetverbinding ter beschikking is. De deelnemers ontvangen een uitnodiging per e-mail met daarin een link naar onze site en een persoonlijk wachtwoord. Het maken van de analyse neemt ongeveer 30-40 minuten in beslag.

TMA Talenten

analyse

De TMA Talenten Analyse geeft antwoord op vragen zoals:
Waar ben ik goed in? Waar liggen mijn talenten? Waar liggen mijn valkuilen? Op basis hiervan kan een interview worden gevoerd of kan men aan de slag met een persoonlijke ontwikkelplan. 

Diverse TMA analyses
bottom of page